Pagina's

maandag 4 augustus 2014

Heeft YourHosting dé manier gevonden om de Wet Van Dam te omzeilen?

Sinds 1 december 2011 is het verboden om de stilzwijgende verlenging als algemene voorwaarden op te nemen in overeenkomsten met consumenten hebben. YourHosting is een bedrijf dat hosting overeenkomsten sluit met consumenten. YourHosting probeert de wet te omzeilen door de klant tijdens het bestellingsproces de volgende tekst te tonen: “Ik (...) geef Yourhosting opdracht om de diensten in deze bestelling na afloop van de initiele contractsperiode met dezelfde duur te verlengen totdat ik opzeg.” En ze doet het daarbij voorkomen alsof ze hiermee de consument een gunst doet, omdat de overeenkomst anders beeindigd zou moeten worden.

Heeft YourHosting hiermee de Wet Van Dam weten te omzeilen?

Standpunt YourHosting
YourHosting geeft desgevraagd aan dat de Wet Van Dam een verlenging van de overeenkomst toestaat, mits de klant daarvoor expliciet opdracht heeft gegeven. YourHosting meent dat er met deze constructie geen stilzwijgende maar actieve verlenging plaats vindt. YourHosting wijst er ook op dat ze klanten twee maanden voor de vervaldatum actief waarschuwt.

Wat is een stilzwijgende verlenging?
De wet vereist de vrije wil voor iedere rechtshandeling, zoals het sluiten van een overeenkomst. De vrij wil kan blijken uit een verklaring of uit een gedraging. Bij stilzwijgende verklaring spreek je af dat je een verlenging wenst indien je zwijgt. De gedraging zwijgen wordt dan gezien als het met vrij wil in stemmen met de verlenging.

Invoering Wet Van Dam
Martijn van Dam heeft met wetsvoorstel een einde willen maken aan “de voortdurende en maatschappelijk zeer ongewenste situatie dat abonnementen en lidmaatschappen verlengd worden, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten” 1.

In de praktijk bleek namelijk dat consumenten vaak vergaten dat zij een overeenkomst had gesloten en daar pas achter kwamen op het moment dat de overeenkomst stilzwijgend was verlengd. En zaten ze er weer een jaar aan vast. Uit onderzoek van Maurice de Hond is gebleken dat dit bij 40% van Nederlanders gebeurde2.

Moet de overeenkomst altijd automatisch beëindigd worden?
Overeenkomsten kunnen –ook na de invoering van Wet Van Dam– nog altijd worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur. Voorwaarde is dan dat consumenten maximaal één maand vastzitten aan de overeenkomst vanaf het moment van opzeggen.

Een andere optie is dat bedrijven de consument actief benaderen. Een maand voordat het contract verloopt zou het bedrijf de consument kunnen opbellen of een brief kunnen sturen. Het bedrijf zou een vaste-klanten-korting kunnen aanbieden, op voorwaarde dat haar klanten de overeenkomsten verlengen.

Hoe om te gaan met dergelijke voorwaarden?
Met de invoering van de Wet Van Dam is de zeer ongewenste situatie in theorie opgelost, maar de praktijk blijkt weerbastiger. Verschillende bedrijven zijn opzoek gegaan naar een interpretatie waardoor ze de oude situatie ongewijzigd kon voorzetten. Maar daarbij heeft ze wel de bedoeling van de wetgever uit het oog verloren. Het gevolg daarvan is dat overeenkomst na de initieele duur automatisch eindigen.

De facturen voor de opvolgende jaren hoef dan ook niet meer te betalen. Voorwaarde is wel dat je geen voordeel geniet van deze situatie. Als je wel voordeel geniet dan moet je de schade van haar vergoeden tot een bedrag waarmee jij bent bevoordeeld. De waarde van het voordeel moet bepaald worden aan de hand van de marktwaarde. En haar schade moet bepaald worden aan de hand van de kosten die ze hebben gemaakt.


  1. TK, 2005/2006, 30 520, nr. 3, p. 1
  2. Kassa, 7 mei 2005


Geen opmerkingen :

Een reactie posten